Kierunek namagnesowania

Wspólny kierunek namagnesowania

Magnes będzie wyświetlał lub uwalniał część swojej zachowanej energii podczas przyciągania lub przyczepiania się do czegoś, a następnie zachowywał lub magazynował energię, którą użytkownik wywiera podczas odciągania.Każdy magnes ma stronę szukającą północy i stronę szukającą południa na przeciwległych końcach.Północna ściana jednego magnesu będzie zawsze przyciągana w kierunku południowej ściany innego magnesu.

Typowy kierunek namagnesowania pokazany na poniższym rysunku:

1> Magnes w kształcie dysku, cylindra i pierścienia można namagnesować osiowo lub diametralnie.

2> Magnesy w kształcie prostokąta można namagnesować poprzez grubość, długość lub szerokość.

3> Magnesy w kształcie łuku można namagnesować diametralnie, poprzez szerokość lub grubość.

Specjalny kierunek magnesowania można dostosować do potrzeb.

Mag